среда, 23 октября 2019 г.

Лист про перенесення семінару-практикуму для педагогічних працівників ЗП(ПТ)О сфери ресторанного господарства і торгівлі


Семінар-практикум педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій сільськогосподарського напряму

17.10.2019 на базі Державного навчального закладу «Багатопрофільний центр професійно-технічної освіти» відбувся обласний семінар-практикум педагогічних працівників ЗП(ПТ)О з професій сільськогосподарського напрямку.
Відкрила семінар методист Науково-методичного центру у Запорізькій області Немченко Маріанна Михайлівна. За планом роботи семінару-практикуму виступив директор Державного навчального закладу «Багатопрофільний центр професійно-технічної освіти» Шевченко Сергій Вікторович. Він доповів про історію створення закладу освіти, перспективи розвитку, проблеми та задачі на сучасному етапі.
Голова СВК «Мирний» Хіжук  Володимир Миколайович відмітив, що співпраця з центром дає можливість організувати учням виробничу практику на новітньому обладнанні, набути ними професійно-практичних та операційних навичок діяльності з принципово новою технікою та інструментами.
Із презентацією доповіді на тему «Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників центру» виступив заступник директора з навчальної роботи ДНЗ «Багатопрофільний центр ПТО» Кротенко Олександр Вікторович. Він доповів про роботу методичної комісії, яка спрямована на удосконалення професійної компетентності педагогічного працівника.
     На високому професійному та методичному рівні провели урок-презентацію з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» із використанням новітніх інтерактивних технологій (методична мозаїка (елементи уроків) з предметів) педагоги ДНЗ «Багатопрофільний центр ПТО» Панасенко Л.Б., викладач предмета «Охорона праці»; Пшеничний В.О., викладач предмета «Трактори»; Шелухін С.С., викладач предмета «Технічне креслення»; Шелухіна З.В., викладач предметів математика та «Основи галузевої економіки та підприємництва»; Залозна Н.Ю., викладач предмета «Інформаційні технології».
     Учасники семінару визнали актуальність застосування на уроках сучасних методів і прийомів таких як вправа learningapps, інтерактивна розминка «Аналіз ситуацій з використанням ІКТ», інтерактивна вправа з використанням Інтернет ресурсів, міні-проект у формі «Скрайбінг», робота з Google.
Над подоланням стресових ситуаций участники семинару працювали з психологом центру Бабіною Оксаною. Проведено тренінг «Стоп-стрес».

При підведенні підсумків семінару-практикуму всі учасники відзначили високий рівень його організації, насиченість; обмінялись власним досвідом.


пятница, 1 марта 2019 г.

Семінар-практикум педагогічних працівників професій будівельного напрямку

Семінар-практикум
педагогічних працівників професій будівельного напрямку

28.02.2019 на базі Державного навчального закладу «Запорізьке вище професійне училище» відбувся обласний семінар-практикум педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій будівельного напрямку.
Відкрила семінар-практикум методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області Немченко Маріанна Михайлівна. З вітальним словом та з інформацією щодо напрямків діяльності Державного навчального закладу «Запорізьке вище професійне училище» в сучасних соціально-економічних умовах виступила заступник директора з навчально-виробничої роботи Граур Ірина В’ячеславівна.
З інформацією про сумісну працю роботодавців і закладу освіти виступив представник ТОВ «Завод Спецмашремонт» Нистиренко Володимир Володимирович. Він зосередив увагу на актуальності сумісної праці як запоруки формування професійних компетентностей майбутніх фахівців.
З презентацією доповіді на тему «Цифровізація освітнього процесу» виступила заступник директора з навчально-методичної роботи Клулинич Олена Анатоліївна. Вона розповіла, що на сьогодні цифрові технології надають можливість інтенсифікувати освітній процес,  підвищити рівень та якість сприйняття, розуміння і засвоєння знань, роблять процес навчання мобільним, диференційованим та індивідуальним. Також Оленою Анатоліївною була надана інформація про цифровізацію освітнього процесу при підготовці здобувачів освіти професій будівельного профілю в училищі.
     Височиненко Надія Вікторівна, викладач, голова методичної комісії професій будівельного напрямку, провела майстер-клас щодо роботи з комп’ютерною програмою Ceramic 3D WEB, яка допомагає педагогічному працівнику автоматизувати більшу частину своєї роботи, індивідуально працювати з учнями, підвищувати ефективність управління освітнім процесом. Викладачем представлена з досвіду роботи доповідь-презентація «Інтерактивні методичні вказівки в роботі з учнями професій будівельного напрямку», яка складається з теоретичного матеріалу  та завдань для перевірки засвоєних знань із посиланням у вигляді електронної адреси та QR-коду.
На високому методичному рівні провела відкритий урок професійно-теоретичної підготовки з професії «Маляр» викладач Орел Наталя Григорівна на тему «Технологія оклеювання стін шпалерами». Учасники семінару визнали актуальність застосування на уроці сучасної оргтехніки для вивчення матеріалу, використання відеопоказу, виконання завдань для закріплення знань.
З метою прищеплення любові до обраної професії, вивчення сучасних будівельних матеріалів, що зацікавлюють як педпрацівників, так і учнів з професії «Маляр», представником торгівельної  марки «SMILE» проведено майстер клас з використання сучасних декоративних оздоблювальних матеріалів: була представлена фарба універсальна водорозчинна еластична «Rezin».
При підведенні підсумків семінару-практикуму всі учасники відзначили високий рівень його організації, насиченість; обмінялися власним досвідом; разом із методистом НМЦ ПТО у Запорізькій області Немченко Маріанною Михайлівною обговорили питання стосовно проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу серед здобувачів освіти з професії «Маляр».Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації
Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище»


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
відкритого уроку на тему: «ТЕХНОЛОГІЯ Оклеювання СТІН шпалерами»
з теми «Технологія шпалерних робіт»
з предмета: «ТЕХНОЛОГІЯ МАЛЯРНИХ РОБІТ»
професії «МАЛЯР. ШТУКАТУР. ЛИЦЮВАЛЬНИК-ПЛИТОЧНИК»
кваліфікації «МАЛЯР 3 РОЗРЯДУ»

Запоріжжя, 2019

Методична розробка відкритого уроку з предмета «Технологія малярних робіт». Підготувала Орел Н.Г. – викладач другої категорії           ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище» - 2019.
Викладено методику проведення уроку-гри на тему «Технологія оклеювання стін шпалерами», в рамках програмної теми «Технологія шпалерних робіт», спрямованого на вивчення технологічного процесу підготовки шпалер та клею до роботи, оклеювання поверхонь стін паперовими, вініловими, флізеліновими шпалерами для професії «Маляр».

Для викладачів дисципліни «Технологія малярних робіт» професії  7141 Маляр, кваліфікації «Маляр 3 розряду», професійної (професійно-технічної) освіти.

Розглянуто та схвалено на засіданні методичної комісії професій будівельного напряму ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище», протокол № ______ від ______________
 Голова методичної комісії        ________________ Н.В. Височиненко

План уроку
28 лютого 2019 року
Група:         02             
Професія:  Маляр. Штукатур. Лицювальник-плиточник                      
Кваліфікація:  Маляр 3 розряду                                                                    
Предмет:  Технологія малярних робіт                                                  
Тема програми: Технологія шпалерних робіт                                               
Тема уроку:  Технологія оклеювання стін шпалерами                

Мета уроку:
        Навчальна: формувати професійні компетентності з технології шпалерних робіт з метою застосування їх на практиці, навчити обирати шпалери в залежності від призначення приміщення, інструмент, необхідний для виконання даних робіт, розрахунок необхідної кількості рулонів шпалер, технологічну послідовність приклеювання полотнищ шпалер на поверхню, організувати самостійну роботу учнів за рішенням творчих завдань.           
        Розвиваюча: розвивати уміння застосовувати отримані знання в рішенні запропонованих творчих завдань; формувати здатність працювати в команді; діяти в нестандартних умовах; планувати трудову діяльність; дотримання професійної етики.           
        Виховна: виховувати професійний підхід до використання отриманих знань по застосуванню шпалер; сприяти вихованню естетичного і художнього смаку; виховувати працьовитість, уважність, акуратність у виконанні роботи.

Тип уроку:  Урок засвоєння нового матеріалу                           
Вид уроку:  Урок-гра                                                
Форми і методи навчання: 
Опитування у виді вікторини, підготовка випереджаючого домашнього завдання, робота в команді, розрахунок кількості матеріалу, розповідь, бесіда.                                 
Дидактичне забезпечення:  Зразки шпалер, таблиці «Маркування шпалер», картки «Інструмент», презентація «Технологія оклеювання стін шпалерами», тест в Google формах                            
Технічні засоби навчання: ноутбук, проектор                         
Міжпредметні зв’язки: Матеріалознавство, охорона праці                          
Методична мета:  Апробація методу проведення уроку-гри                                
Література:     Добровольський Г.М. «Малярні і шпалерні роботи»: Підручник для учнів проф.-техн. Навчальних закладів. К.: «Вища школа», 1996, стор.316-326                         


СТРУКТУРА уроку

1.     Організаційна частина                                                                            2 хв.                
1.1.Перевірка наявності учнів.
1.2. Активізація готовності учнів.
2. Актуалізація опорних знань.                                                                    3 хв.     
    - Вікторина.
3. Оголошення  теми уроку та постановка учбової задачі.                       1 хв.    
4. Вивчення нового матеріалу:                                                                   30 хв.
- Перегляд відеоролику;
- Випереджаюче домашнє завдання «Види шпалер»;
- Робота в командах «Вибір шпалер»;
- Розрахунок необхідної кількості шпалер;
- Вибір інструменту;
- Вибір клею;
- Технологія оклеювання стін шпалерами.
  5. Закріплення вивченого матеріалу.                                                    5 хв.
- Тестове Інтернет-опитування за допомогою Google форм
6. Підведення підсумків уроку. Рефлексія.                                             2 хв.
7. Оголошення домашнього завдання.                                     2 хв.    


Хід уроку

1. Організаційна частина:
1.1. Перевірка наявності учнів (доповідає староста).
1.2. Активізація готовності учнів. Вступне слово викладача (мотивація).
Викладач:Добрий день!Я рада вас бачити і дуже хочу почати роботу з вами. Давайте посміхнемося один до одного. Нехай сьогоднішній урок принесе нам усім радість спілкування. Сьогодні на уроці вас чекає багато цікавих завдань, нових відкриттів, а помічниками вам будуть: увага, спритність, кмітливість. Гарного вам настрою і успіхів! Чи всі готові до уроку?(Слайд 2)
Учні: Так!


2. Актуалізація опорних знань.
Перш ніж розпочати нову тему, пройдемо перевірку того, що ми з вами вивчили на попередніх заняттях.
Я вам пропоную відповісти на питання міні-вікторини.
Питання викладача з використанням презентації. (Слайди3-14)
3. Оголошення теми уроку та постановка учбової задачі.
Ми з вами вивчали підготовку стін до обробки, фарбування поверхонь водними та неводними фарбами. А чим ще можна виконувати фінішну обробку поверхонь стін? Шпалерами.
Тема нашого уроку: «Технологія оклеювання стін шпалерами».(Слайд 15-16). Ми дізнаємося які є види шпалер, про інструменти, які використовуються при обклеюванні шпалер, і технологію обклеювання поверхонь шпалерами. На столі перед вами робочий зошит, який ви заповнюєте по ходу уроку.
4. Вивчення нового матеріалу.
Викладач:Ви вже багато чого вивчили, пройшли виробничу практику, захистили кваліфікацію «Маляр 2 розряду», маєте певний досвід. До вас з проханням про допомогу звернулася сім’я з відео зверненням. Переглянемоз вами відеоролик.(Слайд 17)
Сценка. (учень и учениця в ролі подружжя)
Учениця (дружина): Ой, не можу на це я більше дивитися!
Учень (чоловік): Та що ж знову не так?
Учениця (дружина):  Та поглянь на нашу кімнату!
Учень (чоловік):Ну кімната як кімната. Як у всіх людей: шафа, ліжко, килим, вікно навіть є.
Учениця (дружина): На стіни, на стіни дивися!
Учень (чоловік):Бачу, є.
Учениця (дружина): Бачить він. Шпалери поглянь зовсім зіпсувалися, постаріли, вийшли з моди.
Учень (чоловік):Що ж робити? Хочеш нові поклеїмо?
Учениця (дружина): Хочу!
Учень (чоловік):Тільки ж як їх клеїти? Та які ти хочеш?
Учениця (дружина): Ой, не знаю. Розгубилася.
Учень (чоловік):Шановні експерти, допоможіть нам обрати шпалери та розкажіть як їх клеїти.

Викладач:Давайте уявимо наш учбовий кабінет будівельним магазином  та запросимо сімейну пару із відео звернення до нас. (Слайд 18-19)
Учень, учениця: Доброго дня!
Викладач: Доброго дня! Що ви бажаєте придбати?
Учень: Нам шпалери, будь ласка.
Викладач:Які саме ви вже обрали? Чи вам допомогти?
Учениця: Прошу, допоможіть.
Викладач:Зараз наш експерт розповість вам які бувають види шпалер.
Виступ експерта.  Випереджаюче домашнє завдання.(Слайд 19-45)
Викладач:Визначились які вам підходять?
Учениця: Їх так багато. Можливо ваші експерти нам порадять, які шпалери більше підходять для спальні?
Викладач:Так звичайно. Шановні експерти, зараз ми з вами розділимося на 2 команди. Кожна підготує свій варіант шпалер для спальні.
Викладач:Доки наші експерти порадяться, ознайомтеся, будь ласка, з маркуванням шпалер. (Слайд 46)
Після виконання завдання кожна команда презентує свій варіант.
Подружжя радиться та обирає шпалери.
Викладач:Добре. Звертаю вашу увагу, що при покупці шпалер необхідно купувати відразу з певним запасом. При цьому обов’язково звертати увагу на партію випуску. Це дуже важливо, так як шпалери однієї й тої ж марки, колекції, моделі (артикулу), але випущені різними партіями, можуть суттєво відрізнятися за відтінком. Це буває непомітно в магазині, але після наклеєння, різниця буде дуже помітною. (Слайд 47)
Викладач:З вибором визначилися. Тепер необхідно розрахувати необхідну кількість рулонів для вашого приміщення. Ви знаєте  параметри своєї кімнати?
Учениця:Все, треба додому їхати!
Учень: А я все заміряв,  доки ти чепурилась! Ось план нашої кімнати. (Слайд 48)
Викладач:Експерти, розрахуйте нам скільки рулонів шпалер необхідно покупцям.
Учні виконують розрахунок. Один учень розв’язує задачу біля дошки.
Звірення рішень.
Викладач: Підготуємо інструмент, який нам знадобиться при шпалерних роботах. Це завдання виконуємо знову в командах.Із запропонованого інструменту оберіть підходящий.
Після виконання завдання, учні звіряють обраний інструмент з інструментом на слайді. (Слайд 49-56)
Викладач: Зазначу, що для зручності нарізання шпалер та намазування на них клею, необхідно організувати для цього достатню горизонтальну площу. Найкраще мати для цього спеціальний стіл для шпалер або будь-який підходящий за розміром. Якщо немає можливості його встановлення, необхідно організувати достатньо місця на підлозі.
Викладач: Шпалери, інструмент обрали, рулони порахували. Тепер перейдемо до вибору клею для шпалер.(Слайд 57)
Учні, як ви вважаєте, який клей обрати  для шпалер?:
- найдорожчий;
- найшвидше розчинний;
- підходящий за властивостями для приклеювання даного виду шпалер.
Відповіді учнів.
Викладач:Звісно, при виборі клею насамперед необхідно керуватися видом шпалер, які ви обрали.
Клеї для шпалер випускають 3 видів: (Слайд 58)
-  Порошковий
-  Готовий до використання
-  Концентрований
Який би клей ви не обрали, підготувати його до роботи слід строго виконуючи вказівки інструкції, розташованої на упаковці.
Учень: Дякуємо вашому магазину. Все ми купили. Пішли, дружино, додому, будемо клеїти.
Учениця: А як їх клеїти, ти зрозумів?
Викладач: Пропоную вам завітати до майстер-класу, який зараз проходить в нашому магазині та пройти навчання з технології виконання операцій по приклеюнню шпалер на поверхні.
Учениця: Йдемо!
Викладач: Розповідь технологічного процесу.  (Слайд 59-80)
Викладач:Давайте спробуємо визначити правильну технологічну послідовність оклеювання поверхонь шпалерами (Слайд 81-82)
1 – Підготовка поверхонь під оклеювання
2 – Підготовка клею та шпалер до роботи
3 – Наклеювання шпалер
4 – Прибирання робочого місця
Учні відповідають з місця, конспектують правильну відповідь.
5. Закріплення вивченого матеріалу.
Викладач:За допомогою комп’ютеру або смартфону зайдіть на «Блог викладача ОрелН.Г.», перейдіть до закладки «Перевірка знань», оберіть вправу «Обклеювання стін шпалерами» та виконайте її.
Вправа виконується за допомогою додатку google  forms.
6. Підведення підсумків уроку. Рефлексія.
Виставляння оцінок. Відповіді на запитання учнів. Рефлексія «Чи був урок для вас корисним?»
7. Оголошення домашнього завдання.

Д/з: Переглянути презентацію «Технологія оклеювання стін шпалерами» на блозі викладача Орел Н.Г.; скласти технологічну карту технологічного процесу оклеювання стін шпалерами.